Адаптиран брейнсторминг за младите

В публичното пространство днес имаше много дискусии, свързани с това колко отрицателно е електронното обучение при учащите.
Но всъщност един форсмажор, каквато е пандемията, е естествен тест за това какви навици са придобили ученици и студенти до този момент, подкрепящи ги към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства.
Нека се запитаме какви личностни качества се възпитават в учебния процес с цел поддържане и насърчаване към функционално разбиране на материята, адекватност към личностното развитие и себепознание, както и изграждане на креативен и иновативен дух в непривични обстоятелства.
Свежите мозъци на съвремието имат необходимостта от адаптиран брейнсторминг, разговори и дебати за идеи, детайлното им проследяване и анализиране, а и пространство за реализацията им.

инж. Станислава-Владимира Станкова