Бизнесът следва да подпомага социално отговорните направления

Наблюдава се тенденция повечето бизнес ръководители да приемат за свой единствен ангажимент финансовата печалба и всичко в тази полза. Отчитайки света днес, е време тази теза да бъде обезсърчена. Що се отнася до бизнес етиката, без значение от профила на средата, бизнесът следва да се респектира и да подпомага социално отговорните направления. Взимането на решения също се подчинява на социалната отговорност във всяка величина. Съзряването по тази тема от страна на бизнес организациите, имайки предвид, че работният им мащаб не се отчита като фактор, е основно задължение, още повече че подобна устойчивост е правило в европейските страни, а този концептуален модел изпреварва фиксирането само върху печалбата.
Всяка една бизнес структура, която е социално загрижена, предприема действия, свързани с опазване на околната среда, подкрепа и дарения към каузи и проекти със социална насоченост, етични принципи при комуникационните процеси с хората както вътре в структурата, така и извън нея, безвъзмездно участие в каузи и дела без очаквания в обратна връзка, като това доказва искрения стил на работа, и усилията постановяват този бизнес модел като успешно ориентиран към благополучието на обществото, а цялата активност увеличава обществения интерес към съответния бизнес.
Не само целите, но и последствията от бизнеса изискват поставянето му в нова рамка, която е с широк обхват и схващане за устойчивост.
Всички бизнес организации гонят основна цел – печелене на пари. Но някои от тях, разбира се, които са структутно стабилни, без кухини, са стъпили на следващо ниво, знаейки, че могат да направят и повече от това.
Например TBL (Tripple Bottom Line) е концепция, която разширява фокуса на бизнеса, поставяйки три реда важност – хората и въздействието на бизнеса върху тях, планетата и въздействието на екологичния отпечатък на бизнеса върху нея, печалбата и помощта й към поддържане на общността като цяло.
И последно, но не и по важност, една предварително планирана инвестиция в устойчивостта на бизнеса се изплаща и доказва обосновано истинските цели на бизнес организацията, като изграждането на устойчиви дейности работи в полза на самия бизнес.

инж. Станислава-Владимира Станкова