Деформации от градски тип

Град Хасково прескача от мандат на мандат с градация на обещания и деградация на изпълнението им. Походът на уж невидимите паразитни управленци с недодялан генезис към обществения договор, но пък със схватлива ориентировка към поръчковите нареждания, достигна невъобразимото си неприличие, очерняйки с прякора на поредния анти експертизен кмет-парашутист, и породените от него действия, достойнството на града и каквато и да е възможност за урбаницация и висок стандарт на живот в тази градска среда. Но къде е координаторската отговорност за злополучието вследствие на всички тези назначения на безчестие и лакомия – лакомия за постове, лакомия за пари?! И всичко извън нормите, нравствени и законови. А когато превземеш един град с оплетени лазерни отправни точки от дефектирали и вече знайни схеми, ясни на всеки гражданин, затриването на човешки животи, поставени в подчинение или изолация без право на избор, не е толкова непреодолимо изпитание, защото засмукването на дерибеите от безценната ни териотория е това дълго чакано освобождение, за което вече се борят все повече хора, все по-открито, все по-аргументирано, все по-достойно. Фазата на планиране е изпълнена, а реализирането е на едно кимване разстояние. Прибавяйки предателския фактор към целия този профил, тежестта на стресовите признаци е категорично заслужена, подсказвайки и за предвкусваните последствия.
Какъв рецидив на множеството сценично очакват ръководителите по остарелите в мисленето си похвати, имайки предвид, че отразеното изпитание за свободно предвижване в проект на умна урабинизация е в представа за приключенски трейлър. По навик, по подразбиране, получаваме отчайващи оправдания при поредната градска ужасия я с наплив на просяци, я с паднала мазилка, я с премазало кола дърво, а комуникационен механизъм в три стъпки би избегнал обществените рискове, както и коренните съмнения, липса на доверие в адекватността по отношение на действия и граждански дълг. “Не е в нашите правомощия” е така удобно и неучтиво излегнало се във всеки общински стол, че технологично и функционално системата цикли ударно с установени програмни грешки при всеки код.
Деформациите, свързани със строежа на ръководната прослойка, в което и да е направление, са с дълбоко сондирана, но установена трудност по регламентиране на правилата, поведението и коректното опериране на цялата система. Свидетели сме на господство на структурите над функциите по изпъление и отговорности, бюрократизъм, несъвместимост на личността с деятелността и длъжността, автаркия на сегментите на структурата, а самозадоволяването на тесните й членове е най-висша цел. Аморалното осъвместяване на няколко длъжности едновременно, които са в полюсно разделение на общинска и бизнес сфера, е рейтингов и наложен градски анекдот. А игровата превратност на фирми, липсата на способност за разграничаване на личните отношения със служебните, както и умишленото разсейване от благополучната за населението цел, е натурална епиграма, като в нея запазено място има обособена клика, популярна за град Хасково.
Що се отнася до управленските решения, и тук деформациите са насложени и контрастни на фона на идеологията, обявена от висшето структурно ниво. Освен че наблюдаваме своеволия с различни свойства, напрежението нараства и чрез местната политика за стъпкване на младите и качествените, игнориране на установения структурен ред, приоритизиране на оперативните задачи пред стратегическите, и най-вече чрез местната политика, която насажда демотивиращ стил на управление.
Имайки предвид, че в Община Хасково няма нито експерти, нито отговорни лица не само към длъжностната си характеристика, но и към процеса за каузата Хасково с всички съпътстващи и чувствителни теми в този механизъм, сканирането на тази структура следва да се осъществи в посока отвън навътре. И знаейки, че това, което ще изброя е сурова и непосилна материя за осъзнаване на необходимостите от анализ, промяна и действие за служители в тази Община, тревогата не е налице, тъй като град Хасково може да открие и селектира кадри, които притежават съответните компетенции и фукнционални способности – бодрата смяна на ЕВРОПЕЙСКИЯ ГРАД ХАСКОВО. Форматирането – след скрининга на замесените лица в подразделенията за структурни проблеми, липса на взаимодействие както във вътрешната, така и във външната среда, отстъпничество на методологията за наблюдение, фокус-групи и анкетиране, отчитате на количествени и качествени параметри – изготвя описателни оценки относно модела на управление не само в общ вид, но и индивид по индивид, тъй като най-съществен е коефициентът на полезно действие, пряко отнесен към хората. Този климат по естествен път разслоява извадката, за да се отсеят носителите на признаците на обществен дълг, от тези, който на по-късен етап подлежат на специализирано изследване.
Град Хасково има своя успешен отбор – гражданското общество. Съвместното разрешаване на проблемите на града може да е многофакторна задача, но така се учим да бъдем рационални спрямо предизвикателствата в условия на неизбежни промени.

инж. Станислава-Владимира Станкова