Етикетът и протоколът имат висока индивидуална стандартизация

Етикетът и протоколът имат висока индивидуална стандартизация, що се отнася до международни срещи, държавни, правителствени и административни посещения, събития, както и при празници.
При организирането с особено внимание върху всеки детайл се счита за необходимост набирането на база данни от гледна точка на информацията, нужна за безупречното прилагане на етикета в дадената конкретика на събитие, съобразявайки се със спецификата на мероприятието относно културата и нейните особености, профил на страните участници, план-програма на ангажиментите, разпределени по време, спазване на йерархията и внимателен избор за мястото на провеждане, съобразен със сезона и целите на дейността.
За пълноценното проявление на етикета е необходим изцяло работен фокус, независимо от различната среда, позиционирана извън офис обстановката. Чаша с питие в ръка не предполага замъгляване на условията на деловия етикет, тъй като официалните събития от бизнес характер като конференция или коктейл следват работна концентрация и отдаденост през цялото време.
Най-доброто правило, което може да се отбележи: предварителното планиране предотвратява лошото представяне.
Целта на организацията за бизнес сбирки е с демонстративен характер, насочен към гостите за това как прекарването на време се осъществява приятно, без стреса от работната сфера.
При отбелязване на официален държавен или организационен празник отговорното лице носи етикета на социалния пример, който дава пред обществото както във всички социални мрежи, така и при почетното открито честване. Уважението в тези случаи се изразява чрез строго и изчистено облекло, без натрапени цветове или грим, прибрана и изправена стойка на тялото, поднасяне на цветя чрез премерен поклон и лицеви мимики, демонстриращи социална отговорност.

инж. Станислава-Владимира Станкова