Проект: “Книжно богатство”

Книгите са това богатство, което разширява общата култура, кръгозора и гледната точка, потопява в различни светове и запознава с култура и герои. Литературата е съществена част от живота, а грамотността е в основата на развитието на младите хора. Даренията на книги и учебни материали подкрепя и развива дейността на деца и младежи, образователната им и креативна насоченост, както и способността им за усъвършенстване в лингвистично направление. Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ признава значението на пряката и непряка финансова и морална подкрепа по тази проектна линия.

Четете още на https://elenanoble.org/проект-книжно-богатство/