Химн величествено огласява

Химн величествено огласява
с ноти за просветна вяра.
С доблест пример оживява,
с вик за национална мяра.

Да честитим празника с послание за книжовни мисли, просветни дела и дух на ценности и обществена значимост.
Да пробудим съзнанието в смисъл за каузи и народна валидност.
Да приемем мисия за уважение, почит и опазване на грамотността.

Честит празник, българи, с гордост и вдъхновение!

инж. Станислава-Владимира Станкова