„Цветан Цветанов – Ще изградя партия на принципа: Не на лидерството“

За мен учудването е факт, как толкова добре подготвен политически човек може да изпадне в подобно изказване. Вероятността за това може да се отчете и като плод на психологически стрес.
Изхождайки от тезата, че лидерството е вариативно по отношение на стила си, то не отключва само способността на ръководните фигури да извлекат най-добрите качества, но и да съумеят да селектират най-добрите и точни назначения в структурно ниво.
Да вземем предвид демократичното лидерство, при което управлението е концентрирано върху участието на човешкия ресурс в йерархията, включвайки взимането на решения чрез консенсус. Или пък трансформационното лидерство, чието реализиране е базирано на способността лидерът да мотивира хората си чрез тяхната интелектуална стимулация и тяхното индивидуално мнение. Разбира се, за този стил лидерство, лидерът трябва да има ясна визия и ефективна експертиза.
При употребата на подобна терминология човек трябва внимателно да преценява и познава същността й, както и да прилага съответната аргументация, а не да предприема изказвания, издиктувани от предишни субективни или обективни травматични дразнения.
Лидерските качества на определени хора биха могли да бъдат подлагани на дебат, но това по никакъв начин не променя дефиницията за лидерство и необходимостта от нея. Горното само демонстрира в каква степен личността се вписва в определението.

инж. Станислава-Владимира Станкова