#цитат

“Успешните хора имат социална отговорност да направят света по-добро място, а не просто да взимат от него” – Кари Ъндърууд