инж. Станислава-Владимира Станкова за PFS

С навлизането на PFS в страната информационният поток към младите хора става не само достъпен, но и изпълнен с алтернативи за тяхната житейска визия за развитие. Пълната информираност считам за основно стартово условие, когато говорим за образование и неговото реализиране. С помощта на PFS всеки един млад и амбициозен човек вече има възможността да открие пътя си към подходящото учебно заведение, независимо дали става дума за САЩ, Канада или Европа. Екипът ни подхожда индивидуално към всеки кандидат с абсолютна отдаденост, що се отнася до подготовката и насочването през целия работен процес. Важно е да имате въпроси и критерии към нас, тъй като Вашите мечти са нашата визия!

инж. Станислава-Владимира Станкова